Profiel

 

KESERA werkt met deze uitgangspunten

  • diepgang, aandacht en respect
  • het resultaat telt; het geleerde kent zijn toepassing in de praktijk
  • verbinding en betrokkenheid
  • werken vanuit eigenheid en erkenning van het verschil
  • ontwikkelen met behulp van: levenswijsheid & professionaliteit;  theoretische handvatten & praktische toepassingen; (zelf)reflectie & uitproberen; nieuwe ervaringen & terugkijken; confrontatie & acceptatie; vertrouwen & veiligheid; serieus aan het werk & plezier.

 

Waarom?

Wij ervaren ons (werkzame) leven als zinvol en plezierig, wanneer wij onze eigenheid, kracht en talenten kennen en vorm kunnen geven. Dit zal bovendien vaak tot de beste resultaten in het werk leiden.

Werken vanuit eigenheid vraagt om verdieping en bewustzijn van talenten en diepere overtuigingen. Jeannette ondersteunt graag bij die verdieping. Ze is expert in het versterken van zelfreflectie en anderzijds super concreet en praktisch. Die combinatie levert vaak resultaten op, waar u in uw praktijk echt iets aan heeft.

Zij hecht aan een veilige en plezierige leeromgeving, waarin onderzocht, geoefend en gelachen mag worden, waar patronen en overtuigingen helder worden en soms doorbroken.

 

Klanten

KESERA werkt met klanten uit allerlei verschillende disciplines: zakelijke dienstverlening, overheid, onderwijs, zorg, bedrijfsleven… het gaat in alle gevallen om mensenwerk. De ondersteuningsvraag betreft steeds de ontwikkeling van individuen en teams met het oog op hun functioneren in een werkcontext.

 

De naam KESERA

De naam van het bedrijf is verbonden met wie Jeannette is én met wat zij doet.

‘Ik hou van beweging, dat was als kind al zo. Mijn vader vond dat destijds niet zo bij meisjes horen en noemde mij daarom ‘Kees’. ‘Kees’ speelde veel buiten, rende heel wat af en zat niet graag stil. Als mijn vader goedgemutst was, zong hij voor mij (en verbasterde daarmee de Spaanse tekst uit een liedje dat destijds erg bekend was: ‘que sera, sera; what ever will be, will be’): ‘Kesera…sera…’. Het is een zachte herinnering’. (http://www.youtube.com/watch?v=xZbKHDPPrrc)

De naam heeft ook alles te maken met haar werk: zij traint en coacht; Dat wil zeggen dat zij anderen helpt ‘te leren uit verleden en heden met het het oog op de toekomst’: que sera, sera… (vert. wat de toekomst brengen zal).

 

En dan nog dit

Jeannette werkt niet alleen als trainer/coach, maar onderhoudt en exploiteert daarnaast de Ars Longatuin, een tuin die open staat voor bezoekers van half april tot half september (http://www.ars-longa.nl onder knop ‘tuin’). De foto’s in de headers zijn afkomstig uit deze tuin.